rabbit

生肖屬兔(卯)的流年運程

出生年份:

1927  1939  1951  1963  1975  1987  1999  2011

墨爾本風水掌相命理館 - 鄭堯文
提供澳洲二零一九年十二生肖運程

今年運氣: 有白虎入宮,凡事要小心。行動須謹慎,切勿投機取巧、行險僥倖,以免是非、官司、損傷、破財,或是其它不測兇災。有喜可破災,無喜則須謹慎。守之則安,妄動反招災。
今年每月運氣如下:
正月運氣: 三陽開泰。運氣尚屬通順,只須不意氣用事,不從事投機倒把,自有相當的發展。
二月運氣: 萬事順利。但宜以謹慎經營本業為佳,不宜兼營本業以外的副業,以免受虧損。
三月運氣: 變化多端。凡事均不可大意,尤其是不可縱慾,否則會招致意外的災禍。
四月運氣: 變化無常。不如意事有十之八九,故宜守而不宜輕舉妄動。
五月運氣: 仍有起伏。運氣雖比上月好,但仍須謹慎小心,安分守己,自然無災。
六月運氣: 貴人化下。心境宜開朗,運氣自然轉化。堅守本位,自有佳績。有喜慶之兆。
七月運氣: 堅守為宜。妄動易招災,守之則安泰。注意疾病損傷。破財反消災。
八月運氣: 切勿大意。行動須謹慎,提防是非破財,外出須注意事故。
九月運氣: 堅韌平順。對任何行動,均不可造次,如能埋頭苦幹,運勢自會開展。
十月運氣: 凶吉參半。宜堅守本份,認真做事,自然安泰。惟須戒貪念,並避酒色。
十一月運氣: 謹慎為佳。在行動方面,須謹慎小心,同時慎防疾病、損傷、官司。
十二月運氣: 否極泰來。遲滯的運氣,正隨序而轉,諸事漸趨進入順調。